HORSKÁ ORIENTAČNÍ HRA pro nohy i hlavu

Horská orientační hra

Jarní šifrovací hra

Pravidla

  • bude 15 až 20 stanovišť. Úkolem je zisk maxima bodů, ne navštívit všechna místa. Není pravděpodobné, že zvládnete být na všech stanovištích. Je třeba zvolit strategii kombinující body za stanoviště s celkově zdolanou vzdáleností. Odpovídáte formou SMS. Pro odpovědi použijete max. 15 zpráv, ale spíše méně.
  • u některých stanovišť je použito zvýhodnění za rychlost odpovědi. Tři nejrychlejších odpovědí obdrží postupně 50%, 35% a 20% bodové hodnoty stanoviště navíc. Špatná odpověď znamená, že se družstvu odečte 50% bodové hodnoty daného stanoviště. Za správnou odpověď při použité nápovědě dostanete 1/2 bodů. Špatná odpověď nebo žádná odpověď při použité nápovědě je bez penalizace.
  • pro šifry je vždy použita anglická abeceda, tzn. není „CH“ ani diakritika
  • je zakázáno rozdělení družstva a jakákoli spolupráce mezi družstvy. Též pomoc (kromě zdravotní), opisování, sledování atd. Bez GPS, zařízení pouze pro záznam cesty možno použít. Cíl v 18:30 u Kary, při pozdním příchodu penalizace

Doporučené pomůcky:

  • tvrdá podložka na psaní, psací potřeby, tvrdá průhledná fólie a mazatelný fix, listy čtverečkového papíru, kus karimatky na sezení
  • šifrovací pomůcky (např. http://chlyftym.cz/web/pomucky), chemické tabulky, jmenný kalendář, buzola, vybavení pro pohyb v terénu za každého počasí, KPZ
  • mobilní telefon s dostatečně nabitou baterkou a kreditem na alespoň 15 SMS
  • mapa Krkonoš. Jednu voděodolnou dostanete.

Uvidíte zajímavá místa, poznáte nové lidi. Zájemcům doporučíme ubytování v okolí. Číslo účtu pro úhradu startovného zasíláme týmům po vyplnění přihlášky. 1.května je státní svátek, za jeden den dovolené se nabízí 4 dny v horách!

Co je povoleno a co zakázáno: Bez GPS navigace, GPS tracker povolen. V průběhu hry nesmíte použít žádný jiný dopravní prostředek než vlastní nohy. Čili NE vlak, autobus, taxi, auto(stop), motocykl, kolo(běžku), balón atd. Žádný tým se nesmí rozdělit nebo spolupracovat s jinými týmy za účelem získání bodů! Tato spolupráce povede k diskvalifikaci. Připomínáme dodržování pravidel slušnosti, zásad pro pohyb v přírodě, respektování soukromého vlastnictví, zákazů vstupu a příkazů platných nejen v Krnapu.